Om klubben

 

Vill du bli medlem?

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på klubbens postgirokonto 14 53 13-3. Det kostar endast 250 kr. Ange namn, adress och telefon. Om du har en X1/9:a, ange bilens reg.nr, färg samt årsmodell.  Maila gärna också in uppgifterna ovan samt mobiltelefonnummer och mailadress. Om möjligt, bifoga i mailet en bild på eventuell bil. Ring eller maila klubbens kassör. Se nedan.

 
 mobil: 070-107 45 60

E-post

 

Har du frågor om reservdelar kan du göra det här:  

E-post

 

Styrelsen:

 Ordförande
 
Stig-Ove Ekblom
 Lögnäsvägen 6
 312 50 Vallberga
 tel: 0430-702 35 
 mobil: 070-594 74 75
 E-post

 Ledamot
 Mikael Lilja
 Grindsgatan 52 lgh 1607
 118 57 Stockholm
 mobil: 070-760 54 06
    
 E-post

 Kassör
 Petter Forsén
 Myravägen 526
 434 98 Kungsbacka
 mobil: 070-107 45 60
 
 E-post 

 Ledamot
 Roger Svensson
 Källesjövägen 37
 271 57 Ystad
 tel: 0411-106 78
 mobil: 070-301 89 66
 E-post 

 

Om du vill kontakta hela styrelsen så använd följande adress: 

styrelse@x19.nu

 

Om du vill kontakta alla medlemmar i klubben så använd följande adress: 

medlemmar@x19.nu

 

Tillbaka