Om klubben

 


Föreningen ligger dock f.n.vilande. Inför årsmötet 2016 saknades ersättare för de avgående ledamöterna i styrelsen, och ett förslag att lägga klubben vilande låg på bordet. Dock på ett sådant sätt att avgående ordförande och kassör gemensamt skulle fortsätta hålla hemsidan igång med de medel som föreningen förfogade över, tills nya krafter anmälde sitt intresse att aktivera klubben igen.

Men strax före årsmötet inkom en lista med förslag på ledamöter som ville ta över, och denna nya styrelse valdes. Tyvärr blev det inte som tänkt, nya styrelsen fullföljde inte sina åtaganden enligt föreningens stadgar och därmed verkade de inte för klubbens bästa. Aktiviteter som krävdes för att ta över ansvaret för föreningen fullföljdes aldrig och några årsmöten hölls heller inte under 2017-2018.

Idag ligger klubben vilande, så som förslaget låg inför årsmötet 2016. Inga årliga medlemsavgifter utgår f.n. Hemsidan drivs dock vidare.
Har du idéer om framtiden för Svenska X1/9-klubben så maila gärna webmaster.

Har du frågor om reservdelar kan du göra det här  

Tillbaka